Skip to content Skip to footer

Küresel Girişimci Engelliler Derneği

Derneğimiz, Türkiye il sınırları içinde merkez illerde ve ilçelere bağlı köylerde yaşayan Engelli vatandaşların (engel grubu gözetmeksizin) önündeki engelleri kaldırmak ve engelsiz bir yaşam alanı oluşturmak, engelli vatandaşlarımızın toplum ile iç içe yaşamalarını sağlamak toplumda engellilerin varlığını kabul ettirici çalışmalar yapmak ve engelli bireyleri kültür sanat ve spor yapmaya teşvik,dernek üyelerinin ve üye olmayan engellilerin her türlü sanat çalışmalarını desteklemek ve engellilerle ilgili kurulmuş bütün spor fedaresyonlarına  bağlı spor faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere dernek bünyesinde spor klübü oluşturarak faaliyetlere iştirak etmek amacı ile kurulmuştır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

2-Kurs seminer konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak, amaçları doğrultusunda gazete dergi kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

7-Üyelerin yararalanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmek için lokal açmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek.

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

9-Bünyesinde spor faaliyetlerinde bulunmak ve engellilerin yapabileceği bütün branşlarda aktif spor yaptırmak ve spor branşları oluşturulmasına ön ayak olmak.

10-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek.

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya bir federasyona katılmak.Gerekli izin alınarak derneğin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

12-Uluslararası faaliyette bulunmak yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

13-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda bulunmak.

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

15-Dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmerlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

16-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

17-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve spor alanlarında faaliyet gösterir

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now