Skip to content Skip to footer

Küresel Girişimci Engelliler Derneği 2013 yılında, toplum içerisindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amacımız doğrultusunda toplum içerisindeki tüm dezavantajlı bireylerin; toplumsal yaşama dahil olması için kültür sanat, spor, istihdam, hak savunuculuğu, insan haklarının korunması ve sosyal girişimcilik alanlarında faaliyetler göstermek üzere ulusal ve uluslararası projeler hayata geçirmekteyiz.

Faaliyetlerimiz kapsamında, 2014 yılında KEN-YAP Engelli Araçları Tamir Bakım atölyesi hayata geçirildi. 20 Engelli bireye kendi araçlarının tamir ve bakımlarını gerçekleştirmek üzere eğitimler verilmek üzere bir atölye kuruldu. 6 ay süren eğitimler sonunda kursiyerler mezun edildi ve kurulan atölye sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesine devredildi.

İlk projemizin ardından, Farkı Ben Tasarlarım, Engellilerin Sağlık ve Rehabilitasyon Haklarına Erişimi ve Sporun Durdurulamaz gücü projeleri faaliyetlerimize devam ettik.

Gelişmiş bir toplumun oluşması, toplumun her kesiminin eşit ve aynı haklara kavuşması ile oluşmaktadır. Eşit haklara sahip olan toplumlarda, birbirlerine saygı, özgüven, toplumsal bütünlük, sağlam gelecek oluşmaktadır. Türk toplumunun, Avrupa Düzeyinde kalitesinin oluşturulması için dezavantajlı bireylerin de toplum içerisinde varlıklarının kabul edilmiş olduğunu görmekle bir nebze daha mümkün olacaktır. Küresel Girişimci Engelliler Derneği tarafından bu amaç doğrultusunda kurgulanan, Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle hayata geçirilen “Gençlerin Engelli Farkındalığının Arttırılması Projesi” 21/05/25023 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. 12 ay sürecek proje kapsamında, 20 – 30 yaş arası 15 dezavantajlı bireye engellilik alanında eğitici eğitimi verilecektir. Eğitim alan dezavantajlı bireyler; Bakış açılarının geliştirilmesi, Sosyal çevreye duyarlı ve bütünleşik bakış açısıyla dahil olmaları, Akranları ile doğru iletişim kurabilmeleri, Engelli hakları savunuculuğu, AB vatandaşlığı ve Avrupalı Dezavantajlı Bireylerin Hakları hakkında bilgi sahibi olunması, Engelli Bireyleri Sosyal Hayata Dahil Etme ve Engelli Bireye ve Ailelerine Yaklaşım Yöntemleri, Sunum oluşturma, yöntem geliştirme ve topluluk önünde konuşma, Web 2.0 araçları kullanma konularında donanımlı hale getirilerek birer eğitmen olmaları sağlanacaktır.

Eğitici eğitimi alan bireylerden oluşturulacak ekiplerle ilimizde faaliyet gösteren kamu-özel eğitim kurumlarında ve gençlik merkezlerinde var olan 14-25 yaş arası 5000 gence seminer düzenlenecektir. Bu seminerler doğrultusunda gençlerde; Dezavantajlı bireyler için iletişimi iyileştirmek, Dezavantajlı bireylerin haklarını ve bu haklara sosyal faydalarını öğreterek Demokratik katılıma teşvik etmek, Olası bir karar verici mekanizma da bulunduklarında yön verici olmalarını sağlamak, Dezavantajlı bireylerin AB vatandaşlığı olması yönünde teşvik edilmesinin yöntemlerini öğretmek, Dezavantajlı bireyin toplum içerisinde var olması için, akranlarına kapsayıcı bakış açısı oluşturmak, Dezavantajlı bireylerin akademik ve kişisel gelişimleri için avantajlı bireylerinin de ailelerini teşvik edici bakış açısına sahip olmalarını sağlamak, amaçlarıyla farkındalık oluşturulacaktır. Projemiz kapsamında kazanılacak bu donanımlarla, toplumun bakış açısı, hizmetlere erişimde fırsat eşitliklerine sahip olmama, istihdam edilmede özen gösterilmemesi ve sağduyuya sahip olunmaması gibi nedenlerden dolayı sosyal hayatın dışında kalmış engelli vatandaşların topluma dahil edilmesini, akran eğitimi yöntemleriyle, yaşıtları olan 14-25 yaş arası 5000 bireyin önyargılarının kırılarak, toplumun her kesimine eşit bakış açısına sahip olmalarını sağlamayı, Gelişen bakış açılarıyla birlikte gelecekteki sahip oldukları iş kollarında dezavantajlı bireylere eşit fırsatlar sunmaları için zemin oluşturmak istiyoruz. Yerelden yola çıktığımız projede, ulusal olarak birden fazla topluluğa örnek ve faydalı olması ümit edilmektedir. Projemizin tüm topluma faydalı çıktılarının görünmesini temenni ediyoruz. Proje kapsamında eğitici eğitimi almak isteyen dezavantajlı bireyleri ve farkındalık eğitimlerine okullarını dahil etmek isteyen eğitim kurumlarının yöneticilerinin iletişime geçmeleri bekliyoruz.

İLETİŞİM

KÜRESEL GİRİŞİMCİ ENGELLİLER DERNEĞİ

ADRES: Karaman Mh. Tuna Cd. Fulya Sk. No:1/95 Nilüfer/Bursa

E-Posta: kureselgirisimci@gmail.com Telefon: +90 536 827 5646

Sizlerde okulunuza gelmemizi istiyorsanız lütfen tıklayın açılan formu doldurup bizimle iletişime geçin

 

 

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now