Skip to content Skip to footer

Engelli Bireylerin Rehabilitasyon ve Sağlık Haklarına Erişimi

PROJE TIPI: SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI

PROJE KOORDINATÖRÜ: KÜRESEL GİRIŞİMCİ ENGELLILER DERNEĞI

PROJE SÜRESI: 6 AY

Proje Detayı :

Projemiz, engelli bireylerin sağlık hizmetleri ve rehabilitasyonunda yaşadıkları hak ihlallerini ele almak ve çözüm bulmak için yapılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle dijital bilgi kartı tasarımları ve video prodüksiyonu gibi görsel materyaller yapılarak, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılarak engelli hakları konusunda farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. Ayrıca, engelli bireylerin yaşadıkları sorunları ve hak ihlallerini daha etkin bir şekilde anlatmak amacıyla röportajlar ve belgesel çekimleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra, AB Sivil Düşün Programı uzman desteği ile savunuculuk eğitimi alınmış ve engelli hakları konusunda kurum ve kişilerin kapasiteleri artırılmıştır. Bu eğitimler sayesinde, engelli bireylerin haklarına sahip çıkma konusunda daha etkili bir şekilde adım atılmış ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmiştir.

Bu projeyle, engelli bireylerin hak ihlalleri görünür kılınmış, bilinç ve farkındalık artırılmış, ve bu konuda çözüm odaklı adımlar atılmıştır.

Engelli bireylerin haklarını korumak ve devletin sağladığı sosyal destekleri etkin bir şekilde almalarını sağlamak için 4 ana faaliyet düzenledik.

Kapasite geliştirme çalışması (AB Sivil düşün uzmanı ile kampanya tasarlama ve savunuculuk),

İçerik üretme ve üretilen içeriklerin yaygınlaştırılması,

Raporlam

Yaygınlaştırma

 

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now