Skip to content Skip to footer

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğimize, engeli %40 ve üzeri olan ve bu engeli her hangi bir sağlık kuruluşunca onaylanmış vatandaşlar ve engellilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olacak sağlıklı bireyler ile  velileri tarafından temsil edilecek 18 yaş altı çocuklar üye olabilir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatların öngördüğü koşullarını taşıyan ger gerçek ve tüzel kişilerde derneğimize üye olabilir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu en az 2 üyenin kefaleti ile dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri engelliler ve aileleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yani üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğimize, engeli %40 ve üzeri olan ve bu engeli her hangi bir sağlık kuruluşunca onaylanmış vatandaşlar ve engellilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olacak sağlıklı bireyler ile  velileri tarafından temsil edilecek 18 yaş altı çocuklar üye olabilir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatların öngördüğü koşullarını taşıyan ger gerçek ve tüzel kişilerde derneğimize üye olabilir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu en az 2 üyenin kefaleti ile dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri engelliler ve aileleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yani üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now